Νομοθεσία

 

Οφειλές ανασφάλιστων προσώπων

Άρθρο 73 NOMOΥ 4486

Δείτε το άρθρο

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κατέβασε το ΦΕΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ POS

Την Τοποθέτηση των ενημερωτικών εντύπων για τα POS προτείνει η Ο.Β.Σ.Α. στους συναδέλφους

Κατέβασε το Υπόδειγμα

 

Δείτε την Ανακοίνωση

Διαχείριση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3869/2010 όπως ισχύει συμπεριλαμβάνοντας στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων τις βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατέβασε την Εγκύκλιο

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση την οποία απαιτούσε το άρθρο 33 του νόμου 4368/2016, βάση τη οποίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την  Παροχή Υπηρεσιών Υγείας στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε το άρθρο

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 νόμου 4368/2016: Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δείτε το άρθρο