ΑΘΗΝΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΤΗΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.Β.Σ.Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας  μας,  καλεί τα σωματεία μέλη της ΟΒΣΑ  και τους νόμιμους εκλεγμένους αντιπροσώπους αυτών, στην Εκλογική απολογιστική Συνέλευση της Ομοσπονδίας .
Σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, ορίζεται ως πρώτη ημερομηνία  της Εκλογικής Απολογιστικής  Συνέλευσης η  Τετάρτη  8 /11/2017 και σε περίπτωση μη απαρτίας η 2η ημερομηνία η Τετάρτη 15/11/2017 και

ΟΡΙΣΤΙΚΑ


Μ Ε   Θ Ε Μ Α Τ Α:

  1. Εκλογή Προεδρείου – Ψηφολέκτες
  2. Οικονομικός απολογισμός από 1/1/2016 – 30/9/2017.
  1. Προϋπολογισμός από 1/1/2018 – 31/12/2018.
  1. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  2. Απολογισμός δράσης απερχόμενου Δ.Σ. και παραπέρα δράση της Ομοσπονδίας μας.
  1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή                                                      

      των εκλογών της ΟΒΣΑ.

  1. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού απολογισμού με   μυστική ψηφοφορία.
  2. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Συνάδελφοι - ισσες
Τα Δ.Σ. των Σωματείων θα πρέπει να φροντίσουν να είναι ταμειακώς ενημερωμένα έως και   το 2016, ώστε να μπορούν οι αντιπρόσωποι να λάβουν μέρος στη  Γ.Σ.

Παρακαλούμε τα Σωματεία όπως ενημερώσουν  και αυτά , τους αντιπροσώπους που είναι εκλεγμένοι στην ΟΒΣΑ, ώστε η Εκλογική Απολογιστική Συνέλευση να έχει μαζικότητα.

 

 

Για Το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ