ΑΘΗΝΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.Β.Σ.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ  Ε:

Τα σωματεία μέλη της ΟΒΣΑ  και τους νόμιμους εκλεγμένους αντιπροσώπους αυτών, στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19/9/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα  6:00 μ.μ. στην  αίθουσα των παλαιών γραφείων της ΓΣΕΒΕΕ (Καποδιστρίου 24 – 3ος  όροφος)

Μ Ε   Θ Ε Μ Α Τ Α:
  1. Εκλογή Προεδρείου.
  2. Οικονομικός απολογισμός από 1/1/2015 – 31/12/2015.
  3. Προϋπολογισμός από 1/1/2017 – 31/12/2017.
  4. ΄Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Διοικητικός απολογισμός .
  6. Κατάσταση στα Σωματεία και τους κλάδους  - Προγραμματισμός δράσης της Ομοσπονδίας.
  7. ΄Εγκριση Οικονομικού και Διοικητικού απολογισμού  με μυστική ψηφοφορία.
  1. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Συνάδελφοι- σες.
Η παρουσία σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε η Γ.Σ. να πραγματοποιηθεί στις 19/9/2016.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα  26/9/2016 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη πρόσκληση. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα συνέλθει επίσης χωρίς άλλη πρόσκληση στις 3/10/2016 την ίδια  ώρα και στον ίδιο χώρο.
Ενημερώνουμε ότι τα Σωματεία θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα για 2015 ώστε οι αντιπρόσωποι τους, να  λάβουν μέρος στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η Γ.Σ. της ΟΒΣΑ πραγματοποιείται πάντα  στην πρώτη ημερομηνία
O ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ H  ΦΕΤΙΝΗ ΓΣ  ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΡΤΙΑ .

 

         

 

 

Για Το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ