ΑΘΗΝΑ 11 ΦΛΕΒΑΡΗ 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΤΗΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ &  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.Β.Σ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, καλεί τους νόμιμους εκλεγμένους αντιπροσώπους από τα σωματεία μέλη της ΟΒΣΑ, στην Εκλογική απολογιστική και Καταστατική Συνέλευση της Ομοσπονδίας .

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΛΕΒΑΡΗ 2019 , και ΩΡΑ 5:00μ.μ.
Στην αίθουσα των παλαιών γραφείων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας, για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ½ των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων για την έγκριση των τροποποιήσεων. Για το θέμα εκλογής Διοικητικών οργάνων στην ΟΒΣΑ και αντιπροσώπων στη ΓΣΕΒΕΕ, σε περίπτωση μη απαρτίας η 1η και 2η επαναληπτική συνέλευση ορίζεται για τις 4/3/2019 και 11/3/2019 αντίστοιχα, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

 

Μ Ε  Θ Ε Μ Α Τ Α:
  1. Εκλογή Προεδρείου – Ψηφολέκτες
  2. Τροποποίηση καταστατικού.
  3. Απολογισμός δράσης απερχόμενου Δ.Σ. και παραπέρα δράση της Ομοσπονδίας μας.
  4. Οικονομικός απολογισμός
  5. Προϋπολογισμός
  6. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και καθορισμός ημερομηνίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στη ΓΣΕΒΕΕ.
  8. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού απολογισμού με   μυστική ψηφοφορία.

 

Συνάδελφοι - ισσες
Τα Δ.Σ. των Σωματείων θα πρέπει να φροντίσουν να είναι ταμειακώς ενημερωμένα έως και το 2018, ώστε να μπορούν οι αντιπρόσωποι να λάβουν μέρος στη Γ.Σ.
Παρακαλούμε τα Σωματεία όπως ενημερώσουν και αυτά , τους αντιπροσώπους που είναι εκλεγμένοι στην ΟΒΣΑ, ώστε η Εκλογική Απολογιστική και Καταστατική Συνέλευση να έχει μαζικότητα.

 

 

 

Για Το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΩΤΗ ΑΝΘΗ